Påsken på Fyn 2014

Orienteringsløb for hele familien – d.17-18 & 19 april.

Påsken på Fyn 2014 - Orienteringsløb for hele familien  –  d.17-18 & 19 april.

2. Etape

2. etape er i Krengerup skovene

Krengerup Gods

Krengerups historie daterer sig tilbage til 1590, hvor en firelænget stråtækt bindingsværksgård blev opført som hovedgård. Den oprindelige gård er siden revet ned, og blev i 1783 erstattet af den nuværende smukke nyklassisistiske hovedbygning med en trelænget avlsgård i bindingsværk. Avlsbygningerne huser i dag et Skoda museum, et hørvævsmuseum og en koncertsal som bruges til klassiske koncerter. Museerne er desværre ikke åbnet i påsken.

Til godset hører 755 ha landbrugsjord og 945 ha skov. Skovarealet er tilplantet med 80% løvtræ og 20% nåletræ. De 100 ha er relativt nyplantet, som resultat af stormen i 1999. Løbsområdet består af to skove, hvoraf den nordligste del ”Grøften” overvejende er let kuperet og grøfterig med mange små moser. Den sydligste del er ligeledes overvejende let kuperet og med mange moser, men med et større fladt moseområde i den centrale del af skoven. Gennemløbeligheden i terrænet er generelt god på løbstidspunktet. Overgangen mellem de forskellige bevoksninger er oftest diffus. Stinettet er overalt veludviklet.SONY DSC

Hvis du får tid til at bruge andre sanser end orienteringssansen, kan du lytte efter ravnens hæse skrig, kigge efter havørnen og med lidt held og godt vejr, nyde de meterhøje rhododendron i slotsparken tæt på stævnepladsen blomstre.

Krengerup kortudsnit