Påsken på Fyn 2014

Orienteringsløb for hele familien – d.17-18 & 19 april.

Påsken på Fyn 2014 - Orienteringsløb for hele familien  –  d.17-18 & 19 april.

1. Etape

1. etape er i Sollerup / Svanninge Bjerge.

MIM_Naturstyrelsen_rgb_DK

Sollerup er statsskov og administreres af Naturstyrelsen. Sollerup Skov strækker sig fra Arreskov Sø i nordøst til Svanninge Bakker i sydvest. Skoven ligger i et kuperet terræn med højstammet bøg, tætte grantykninger og åbne græsarealer. Skoven er kerneområde for den sjældne hasselmus.

Arreskov Sø er Fyns største sø. Her yngler rørdrum, havørn, hvepsevåge og fjordterne samt flere gæs- og andefugle. Størstedelen af søen er vildtreservat.

Skoven udgør således en del af et stort sammenhængende naturområde med primitive overnatningspladser og mange friluftsmuligheder.

Sollerup Skov, med sine mange stier, er velegnet til begynderorientering og Svanninge Bjerge, som adskilles af Silkeåen vil tilsammen danne rammen for 1. etape af Påskeløbet 2014. Til at forbinde de to skove har Naturstyrelsen og Bikubenfonden i fællesskab bygget en helt ny bro i den østlige del af skoven.

Kort Sollerup

Sollerup skov er en meget brugt træningsskov for de fynske klubber, og er en af de få skove på Fyn, som er tegnet til MTB-O.

Stævnepladsen er placeret på et stort kuperet græsareal i den nordlige ende af skoven.

Svanninge Bjerge udgør en central del af de såkaldte Fynske Alper. Svanninge Bjerge ejes og drives af Bikubenfonden, som erhvervede den vestlige del, dengang kaldet Stensgaard Skov, i 2006 og den østlige del Knagelbjerg i 2007 og kaldes nu Svanninge Bjerge.

Svanninge Bjerge

Svanninge Bjerge er kuperet blandingsskov med store overdrev, som afgræsses af kvægracen Welsh Black.

Fra skovens højeste punkt, Lerbjerget på 126 m., kan man se store dele af det Sydfynske Øhav.

Skoven gennemskæres af et velbevaret stendige, som er gammel sognegrænse og engang også grænse mellem to godser Brahesminde og Brahetrolleborg.

Når skoven på hver side af stendiget i dag fremstår så forskelligt, er det fordi ejerne på hver sin side, især i løbet af 1900-tallet, valgte at drive skoven meget forskelligt.
Svanninge Bjerge blev sidst brugt til løb i 2012, da Midgårdsormens dagture blev løbet i den sydvestlige del af skoven. I 2010 blev der afholdt DM for hold i den nordøstlige del.
Påskeløbet 2014 vil primært foregå i den nordlige og midterste del.

Kort Svanninge